Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Thông báo ngừng tổ chức các sự kiện và lớp học của Trung tâm quốc tế Nagoya để phòng ngừa lây lan virus corona mới

2020.04.05

  • Giới thiệu, hướng dẫn đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ, tình nguyện viên thiên tai (Ngày 18 tháng 4 (thứ7)) 語学・災害語学ボランティア登録説明会(4月18日(土))
  • Tập huấn tình nguyện viên trong trường hợp thiên tai (Ngày 18 tháng 4 (thứ 7)) 災害語学ボランティア研修(4月18日(土))
  • Hội trường Du học sinh quốc tế - Lớp học tiếng Nhật (đến ngày 9 tháng 5 (thứ7)) 国際留学生会館 日本語教室(5月9日(土)まで)
  • Nghe đọc Ehon qua tiếng nước ngoài (Ngày 26 tháng 4 (Chủ Nhật), Ngày 10 tháng 5 (Chủ Nhật) ,Ngày 24 tháng 5 (Chủ Nhật)) 外国語で楽しむ絵本の会(4月26日(日)、5月10日(日),5月24日(日))
  • Buổi tản bộ giao lưu quốc tế của NIC (Ngày 30 tháng 5 (thứ 7))国際交流ウォーキング(5月30日(土))
  • Hội chợ sách cũ (Ngày 7 tháng 6 (Chủ Nhật) ) 本のリサイクルバザー(6月7日(日))
  • Tư vấn sức khỏe cho người nước ngoài (Ngày 17 tháng 5 (Chủ Nhật)) (外国人健康相談会(5月17日(日))

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.