Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Buổi hướng dẫn định hướng tương lai dành cho trẻ em và phụ huynh người nước ngoài 2020(進路ガイダンス)

2020.08.01

Để phòng tránh sự lây lan của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, trong trường hợp khó tổ chức tại hội trường có khả năng chúng tôi sẽ sử dụng Zoom để tổ chức học online. Trường hợp thay đổi cách tổ chức, chúng tôi sẽ hướng dẫn tại website trước tháng 7. Hãy vui lòng xác nhận thông tin.

school guidance_v.jpg

Buổi hướng dẫn định hướng tương lai dành cho trẻ em và phụ huynh người nước ngoài 2020(進路ガイダンス)
(25文字以内)
(15文字以内)
入力例:foo@example.com
(20文字以内)
Bạn có cần thông dịch hay không
(2文字以内)

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.