Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Nghe đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài (外国語で楽しむ絵本の会)

2020.12.27

Đây là buổi đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài do các tình nguyện viên người nước ngoài thực hiện. Chúng tôi sẽ sử dụng truyện tranh của các nước có lưu trữ trong thư viện.


・Thời gian tổ chức: Tháng 10 năm 2020 ~ tháng 3 năm 2021 (dự định)
 Các ngày chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4, 14:00 ~ 14:30 (có thể thay đổi)
 Năm 2021 ①Ngày 17 tháng 1 (chủ nhật)【NGỪNG】NGỪNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐỂ NGĂN NGỪA LÂY LAN VIRUS CORONA MỚI

       ② Ngày 28 tháng 2 (chủ nhật)

       ③ Ngày 28 tháng 3 (chủ nhật)
・Địa điểm tổ chức: Thư viện tầng 3, Trung tâm Quốc tế Nagoya
・Số người tham dự: 10 người, tham gia tại hội trường NIC (1 nhóm khoảng 3 người, trừ trẻ sơ sinh) (nhận theo thứ tự đăng ký)
・Cách đăng ký: Đăng ký qua mail
・Thời gian tiếp nhận đăng ký:
 ①Từ 10:00 ngày 5 tháng 1 (thứ 3) ~ 12:00 ngày 15 tháng 1 (thứ 6) 【NGỪNG】
 ②Từ 10:00 ngày 31 tháng 1 (chủ nhật) ~ 12:00 ngày 26 tháng 2 (thứ 6)
 ③Từ 10:00 ngày 28 tháng 2 (chủ nhật) ~ 12:00 ngày 26 tháng 3 (thứ 6)


※ Ngày 6 tháng 3 (thứ 7) sẽ tổ chức tại thư viện Nakamura (Không cần đăng ký trước, thời gian tổ chức 10:30 ~ 11:00)・Liên hệ/Nơi đăng ký: Quầy thông tin, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại: (052) 581-0100 Mail: info@nic-nagoya.or.jp
※ Kế hoạch ở trên có thể bị thay đổi đột xuất tùy tình hình dịch virus corona. Mong các bạn thông cảm. Ngoài ra, để phòng tránh truyền nhiễm dịch bệnh, xin hãy đọc kỹ các điều cần lưu ý khi tham gia chương trình.
Về thư viện

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.