Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Buổi hướng dẫn đăng kí tình nguyện viên biên/ phiên dịch và hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai (語学・災害語学ボランティア登録説明会)

2021.02.09

■Tình nguyện viên biên phiên dịch

(Nội dung hoạt động)

Biên/ phiên dịch ở những nơi người nước ngoài cần sự trợ giúp về ngôn ngữ. Hoạt động chủ yếu là phiên dịch tại các cơ sở công như nhà trẻ, văn phòng hành chính; biên dịch thư từ, các tài liệu đơn giản (trừ các loại công văn).

*Hoạt động chủ yếu vào các ngày thường.

(Mức độ hoạt động)

Bất kì lúc nào có yêu cầu từ Trung tâm Quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng kí)

  • Tiếng Anh: Người đáp ứng đủ 3 điều kiện dưới đây.

①Có bằng tiếng Anh (英検/eiken) trên cấp Jun 1; hoặc trình độ tương đương TOEIC 750 điểm trở lên

②Có thể hoạt động vào ngày thường

③Người có thể đăng kí làm tình nguyện hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa (Người đủ 20 tuổi trở lên)

  • Các ngôn ngữ khác: Người sử dụng tốt tiếng Nhật và những ngôn ngữ khác

■Tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai

(Nội dung hoạt động)

Tham gia hoạt động biên/ phiên dịch, thu thập/ cung cấp thông tin tại các văn phòng hành chính quận, nơi lánh nạn nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài không hiểu tiếng Nhật và gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin cần thiết khi xảy ra thiên tai lớn như động đất.

Phiên dịch tại các hoạt động, huấn luyện phòng chống thiên tai với đối tượng là người nước ngoài. Hơn nữa tích cực tham gia các buổi tập huấn do NIC tổ chức.

(Mức độ hoạt động)

Bất kì lúc nào có yêu cầu từ Trung tâm Quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng kí)

Người đủ 20 tuổi trở lên, có quan tâm tới hoạt động phòng chống thiên ai, có khả năng sử dụng tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác từ trình độ giao tiếp hàng ngày trở lên.

*Ngay sau buổi hướng dẫn trung tâm sẽ tổ chức "Tập huấn cho tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai". Bạn vui lòng tham gia buổi đào tạo này (Trừ ngày 4/9 (Thứ 7).

Ngày tổ chức buổi hướng dẫn: Năm 2021 ngày 17/4 (Thứ 7), ngày 2/7 (Thứ 6), ngày 4/9 (Thứ 7), ngày 5/11 (Thứ 6); năm 2022 ngày 6/2 (Chủ Nhật)

Tất cả các ngày đều từ 13:30 ~ 14:30

Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya, tầng 4, phòng thực tập số 3 (ngày 4/9 (Thứ 7) sẽ tổ chức tại tầng 3 phòng thực tập số 2)

*Tùy theo tình hình dịch virus Corona, buổi hướng dẫn có thể được tổ chức online.

Đăng kí: Đăng ký qua điện thoại, email, website hoặc đến trực tiếp trung tâm trước 5 giờ chiều hôm trước ngày tổ chức buổi hướng dẫn.


Nơi đăng ký/ Liên hệ: Ban Giao lưu Hợp tác

Sđt: 052-581-5689  E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.