Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh THPT tại NIC(NIC高校生日本語教室 5-7月ターム)

2021.03.26

Khai giảng lớp học nhằm giúp trẻ em nước ngoài có được nền tảng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập để hoàn thành bậc THPT và theo đuổi nghề nghiệp.

Tờ rơi(PDF)
Thời gian khóa học: Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 16/5/2021 đến ngày 18/7/2021, 14:00~16:00 (tổng 10 buổi).
Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya, tầng 3, phòng tập huấn 2.
Đối tượng:
Học sinh THPT hoặc người nước ngoài có nguyện vọng vào học THPT (người sinh trước ngày 1/4/2006) *Học sinh THCS, ngoại trừ học sinh THCS học buổi tối, vui lòng đăng kí Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em tại NIC).
Số lượng tuyển sinh: 20 người (Tuyển chọn).
Lệ phí: 2,000 Yên (10 buổi).
Đăng ký:
Nhận đăng ký qua website của Trung tâm Quốc tế Nagoya từ 10:00 ngày 4/5 (thứ 3) tới 17:00 ngày 8/5 (thứ 7).
*Người muốn đăng ký học phải tham gia phỏng vấn
Thời gian phỏng vấn: Ngày 9/5 (chủ nhật) 14:00~15:00
Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm Quốc tế Nagoya, tầng 4, phòng tập huấn 3Liên Hệ: Trung tâm Quốc tế Nagoya, Ban giao lưu hợp tác
☎ 052-581-5689 ✉vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.