Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Tìm hiểu về thế giới tại thư viện (Indonesia)(ライブラリーで世界を学ぼう!(インドネシア編))

2021.11.07

Thuyết trình viên người nước ngoài của Trung tâm Quốc tế Nagoya sẽ sử dụng các tài liệu của thư viện để giới thiệu về quốc gia của mình.

*Có thể tham gia hoặc ra về giữa chừng

Sự kiện này được tổ chức bằng tiếng Nhật.

Thời gian: Ngày 7/11/2021 (chủ nhật), 14:00~15:00

Địa điểm: Thư viện tầng 3, Trung tâm Quốc tế Nagoya

Số lượng: Tại thư viện: 5 người, online: 20 người (chọn theo thứ tự đăng ký)

Lệ phí: Miễn phí

Đăng ký: Khoa Thông tin - Quảng cáo, Trung tâm Quốc tế Nagoya

Thời gian đăng ký: Nhận đăng ký qua email từ 10:00 ngày 8/10/2021 (thứ 6) (email: info@nic-nagoya.or.jp)
*Khi gửi email đăng ký, tiêu đề email ghi "Tìm hiểu về thế giới tại thư viện / ライブラリーで世界を学ぼう!", nội dung email ghi rõ họ tên, số người tham dự, điện thoại liên hệ.


Liên hệ: Khoa Thông tin - Quảng cáo, TEL 052-581-0100

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.