Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Huấn luyện tình nguyện hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thiên tai (災害時外国人支援ボランティア研修)

2022.01.15

Thông qua các bài giảng và làm việc nhóm, người tham gia sẽ cùng suy nghĩ về những điều cần lưu ý để cả người nước ngoài và người Nhật không gặp khó khăn tại các nơi như địa điểm lánh nạn khi xảy ra thiên tai. Ngoài ra, người tham gia sẽ được học về những chức năng cơ bản và cách hoạt động trong hỗ trợ người nước ngoài. Buổi huấn luyện được tổ chức bằng tiếng Nhật.

Thời gian: Ngày 15/1/2022 (thứ 7), ngày 13:00~16:00
Địa điểm: Annex Hall, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Đối tượng: Người có tham gia vào hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai và hỗ trợ người nước ngoài tại Nagoya, ví dụ như tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai của NIC
Số lượng: 60 người (tính theo thứ tự đăng ký)
Phí tham gia: Miễn phí
Đăng ký: Nhận đăng ký qua email, điện thoại, trang chủ hoặc đến trực tiếp trung tâm, từ 10:00 ngày 7/12/2021 (thứ 3)

Tel: 052-581-5689  E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp


Liên hệ: Phòng Giao lưu - Hợp tác
   Tel:052-581-5689  E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.