Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Đi bộ giao lưu quốc tế NIC (NIC国際交流ウォーキング)

2022.05.28

Người tham gia là người Nhật và người nước ngoài sẽ cùng nhau tới các địa điểm lịch sử và văn hóa của Nagoya. Hướng dẫn viên là các tình nguyện viên NIC Walking Guides.
Hành trình lần này là Shiroyama Hachimangu - Nittaiji - Yokiso.

Thời gian: Ngày 28/5/2022 (thứ 7), 10:00~13:00

Địa điểm tập trung: Ga Motoyama trên tuyến tàu điện ngầm Higashiyama (本山, H16, M17)

Số lượng tham dự: 10 người nước ngoài (chọn theo thứ tự đăng ký) và 5 người Nhật (bốc thăm)

Đăng ký:
Người nước ngoài (chọn theo thứ tự): Nhận đăng ký qua điện thoại và email bắt đầu từ 10:00 ngày 23/4/2022 (thứ 7). Ngừng nhận đăng ký sau khi đã đủ số lượng. Nếu đăng ký qua email (nicwalking@nic-nagoya.or.jp) thì phần tiêu đề hãy ghi "NIC Kokusai koryu walking", nội dung ghi rõ họ tên người tham gia, quốc tịch, số điện thoại dùng để liên lạc trong ngày tham gia.
※Người cần phiên dịch ngoài tiếng Anh, vui lòng đăng ký trước ngày 14/5 (thứ 7).
Người Nhật (bốc thăm): Chỉ nhận đăng ký qua email từ 10:00 ngày 23/4 (thứ 7) đến 17:00 ngày 7/5 (thứ 7).


Liên hệ: Quầy thông tin NIC
E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jp; Điện thoại: 052-581-0100

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.