Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Định hướng giáo dục dành cho trẻ em người nước ngoài và phụ huynh (進路ガイダンス2022)

2022.07.30

Chủ 7 ngày 30 tháng 7 năm 2022 đã tới trung tâm quốc tế Nagoya, (Hội thảo hướng dẫn trường học dành cho con em và phụ huynh người nước ngoài) tài liệu đã phát có thể tải trực tiếp từ trang web.

Tiếng Nhật (có furigana)

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.