Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

外国語で楽しむ絵本の会(10月&11月) Nghe đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài(Tháng 10 và tháng 11)

2022.10.21

Nghe các tình nguyện viên người nước ngoài đọc truyện tranh nước ngoài. Thông qua truyện tranh, người tham dự sẽ được tiếp xúc với văn hóa các nước.

Thời gian
①    Ngày 9/10/2022 (chủ nhật) 14:00~14:30
②    Ngày 23/10/2022 (chủ nhật) 14:00~14:30
③    Ngày 5/11/2022 (thứ bảy) 10:30~11:00
④    Ngày 27/11/2022 (chủ nhật) 14:00~14:30
⑤    Ngày 11/12/2022(chủ nhật) 14:00~14:30


Địa điểm: ①②④⑤ Thư viện tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya (Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1-47-1)
     ③Thư viện Nakamura (Nagoya-shi Nakamura-ku Nakamura-cho Chyanoki 25 Nakamura Koen Bunka Plaza (中村公園文化プラザ) 1F
Số lượng: ①②④⑤ Tối đa 5 gia đình với tổng số 15 người (không tính trẻ dưới tuổi đi học), xét theo thứ tự đăng ký
     ③10 người, xét theo thứ tự đến trong ngày tổ chức
Phí tham dự: Miễn phí

Đăng ký: ①②④⑤ Nhận đăng ký qua email info@nic-nagoya.or.jp.
Tiêu đề email ghi "絵本の会/Ehon no Kai", nội dung email ghi họ tên, số lượng tham dự, tuổi của trẻ, số điện thoại, ngày tham gia.


Hạn đăng ký:
①   ngày 25/9/2022 (chủ nhật) đến ngày 7/10/2022 (thứ 6)
② ngày 9/10/2022 (chủ nhật) đến ngày 21/10/2022 (thứ 6)
④ ngày 13/11/2022 (chủ nhật) đến ngày 25/11/2022 (thứ 6)
⑤ ngày 27/11/2022 (chủ nhật) đến ngày 9/12/2022 (thứ 6)
★Thời gian của tất cả đều là từ 10:00 ngày bắt đầu nhận đăng kí và đến 12:00 ngày kết thúc ★
③ không cần đăng kí (xét theo thứ tự đến trong ngày tổ chức)
Liên hệ: Phòng Thông tin - Quảng cáo, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại: 052-581-0100
Email: info@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.