Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Diễn đàn tình nguyện viên ~ Thuyết trình và giới thiệu về việc tuyển tình nguyện viên R.4 ボランティアフォーラム ~ 講演会 & ボランティア募集説明会 ~

2022.12.18

Qua buổi thuyết trình, bạn sẽ nắm được ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, tư cách để có thể trở thành một người hỗ trợ, hiểu được những việc bản thân có thể làm. Đồng thời, tại đây cũng tổ chức đăng ký làm tình nguyện viên của trung tâm cho những hoạt động từ tháng 4 năm 2023.

【Phần 1】Thuyết trình chính: "Tình nguyện ~ Thay đổi bản thân, thay đổi địa phương"

《Diễn giả》 Kurita Nobuyuki

(Điều hành Tổ chức phi lợi nhuận Rescue Stock Yard)

【Phần 2】Giới thiệu: "Cộng đồng đa văn hóa ở Nagoya và hoạt động tình nguyện của NIC"

Giới thiệu về tình hình sinh sống hiện tại của người nước ngoài ở Nagoya và cơ chế đăng ký làm tình nguyện viên tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của NIC.

【Phần 3】Giao lưu tình nguyện viên

Giao lưu giữa các tình nguyện viên của Trung tâm Quốc tế Nagoya.

Thời gian: Ngày 18 tháng 12 năm 2022 (chủ nhật), 13:30 ~ 16:30

Địa điểm: Annex Hall, Trung tâm Quốc tế Nagoya (Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1-47-1)

Số lượng: 100 người (theo thứ tự đăng ký)

Chi phí: Miễn phí

Cách đăng ký: Nhận đăng ký tham gia qua website, email hoặc điện thoại từ 10 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022 (thứ 6) cho đến khi đủ số lượng tham gia.


Thông tin liên hệ: Phòng Hợp tác - Giao lưu, Trung tâm Quốc tế Nagoya

https://www.nic-nagoya.or.jp/

052-581-5689

seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.