Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Nghe đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài(Tháng 4 và tháng 5) 外国語で楽しむ絵本の会(4月&5月)

2023.05.28

Nghe các tình nguyện viên người nước ngoài đọc truyện tranh nước ngoài. Thông qua truyện tranh, người tham dự sẽ được tiếp xúc với văn hóa các nước.

Thời gian:

Ngày 9/4/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30   Đã hết thời hạn tiếp nhận.

Ngày 23/4/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30    Đã hết thời hạn tiếp nhận.

Ngày 14/5/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30    Đã hết thời hạn tiếp nhận.

Ngày 28/5/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30 Đã hết thời hạn tiếp nhận.

Địa điểm: Thư viện tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya (Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1-47-1)

Số lượng: Tối đa 5 gia đình với tổng số 15 người (không tính trẻ dưới tuổi đi học), xét theo thứ tự đăng ký

Phí tham dự: Miễn phí

Đăng ký: Nhận đăng ký qua email info@nic-nagoya.or.jp

Tiêu đề email ghi "絵本の会/Ehon no Kai", nội dung email ghi họ tên, số lượng tham dự, tuổi của trẻ, số điện thoại, ngày tham gia.

Hạn đăng ký:

Ngày 26/3/2023 (chủ nhật) đến ngày 7/4/2023 (thứ 6)

Ngày 9/4/2023 (chủ nhật) đến ngày 21/4/2023 (thứ 6)

Ngày 23/4/2023 (chủ nhật) đến ngày 12/5/2023 (thứ 6)

Ngày 14/5/2023 (chủ nhật) đến ngày 26/5/2023 (thứ 6)

★Thời gian của tất cả đều từ 10:00 ngày bắt đầu nhận đăng kí và đến 12:00 ngày kết thúc đăng ký★


Liên hệ: Phòng Thông tin - Quảng cáo, Trung tâm Quốc tế Nagoya

Điện thoại: 052-581-0100

Email: info@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.