Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Góc tái sử dụng sách cũ tại Thư viện NIC(NICライブラリー本のリサイクルコーナー)

2023.08.31

Trong thư viện của Trung tâm Quốc tế Nagoya có góc tái sử dụng sách cũ nơi bạn có thể lấy về những cuốn sách, tạp chí cũ. Một phần tiền do người sử dụng thư viện ủng hộ sẽ được tặng cho Ban chấp hành Nagoya của "Phong trào Terakoya thế giới" để thực hiện các hoạt động giáo dục xóa mù chữ ở các nước đang phát triển. Không hạn chế số người sử dụng, không cần đăng ký trước.

Thời gian: Ngày 1/6/2023 (thứ 5) ~ ngày 31/8/2023 (thứ 5)
Địa chỉ: Thư viện tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya


Liên hệ: Phòng Thông tin - Quảng cáo
Điện thoại: 052-581-0100 Email: info@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.