Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Nghe đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài(Tháng 9 và tháng 10) 外国語で楽しむ絵本の会(9月&10月)

2023.10.22

Nghe các tình nguyện viên người nước ngoài đọc truyện tranh nước ngoài. Thông qua truyện tranh, người tham dự sẽ được tiếp xúc với văn hóa các nước.

Thời gian:

① Ngày 10/9/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30

② Ngày 24/9/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30

③ Ngày 8/10/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30

④ Ngày 22/10/2023 (chủ nhật) 14:00~14:30

Địa điểm:

Thư viện tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya (Nagoya-shi Nakamura-ku Nagono 1-47-1)

Số lượng:

Số 20 người (không tính trẻ dưới tuổi đi học), xét theo thứ tự đăng ký

Phí tham dự: Miễn phí

Đăng ký:

Nhận đăng ký qua email info@nic-nagoya.or.jp.

Tiêu đề email ghi "絵本の会/Ehon no Kai", nội dung email ghi họ tên, số lượng tham dự, tuổi của trẻ, số điện thoại, ngày tham gia.

Hạn đăng ký:

①Ngày 27/8/2023 (chủ nhật) đến ngày 8/9/2023 (thứ 6)

②Ngày 10/9/2023 (chủ nhật) đến ngày 22/9/2023 (thứ 6)

③Ngày 24/9/2023 (chủ nhật) đến ngày 6/10/2023 (thứ 6)

④Ngày 8/10/2023 (chủ nhật) đến ngày 20/10/2023 (thứ 6)

★Thời gian của tất cả đều là từ 10:00 ngày bắt đầu nhận đăng kí và đến 12:00 ngày kết thúc★


Liên hệ: Phòng Thông tin - Quảng cáo, Trung tâm Quốc tế Nagoya

Điện thoại: 052-581-0100

Email: info@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.