Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Tập huấn Hỗ trợ trẻ nhi đồng - học sinh nước ngoài ~ Khóa nhập môn ~ (外国人児童・生徒サポーター研修【入門編】)

2024.06.16

 

Tổ chức khóa tập huấn dành cho những mới bắt đầu tham gia những hoạt động hỗ trợ trẻ em người nước ngoài nhằm tìm hiểu hiện trạng và những vấn đề cũng như cách thức tiếp cận, hỗ trợ cho trẻ em và người bảo hộ người nước ngoài.

※Buổi tập huấn được tiến hành toàn bộ bằng tiếng Nhật.

Thời gian: Từ 13:30~16:30, Chủ nhật ngày 16/6, ngày 30/6 và ngày 14/7.

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 5 Trung tâm Quốc tế Nagoya 

Đối tượng: Người có quan tâm, người mới bắt đầu tham gia các hoat động hỗ trợ trẻ em, học sinh người nước ngoài

Số lượng: 40 người (tuyển chọn)

Phí tham dự: Phổ thông 1.500 yên, Học sinh 1.000 yên (cho cả 3 buổi)

Đăng ký: Nhận đăng ký qua điện thoại, email, trang web hoặc đến trực tiếp trung tâm, bắt đầu từ 10:00 ngày 16/5 (thứ 5) đến 17:00 ngày 31/5 (Thứ 6).


Nơi liên hệ - đăng ký: Ban Giao lưu - Hợp tác

Tel:052-581-5689 E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.