Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Thông báo ngày nghỉ thư viện NIC(NICライブラリー休館のお知らせ)

2020.04.07

Kéo dài thời gian nghỉ

Để phòng chống sự lây lan của virus corona, thư viện NIC sẽ tạm thời đóng cửa một thời gian.
Khi thư viện mở cửa trở lại chúng tôi sẽ có thông báo trên website của trung tâm.

Nếu bạn đang giữ sách của thư viện, thì kì hạn mượn được kéo dài tới Ngày 16 tháng 6( Thứ 3).

Trước thư viện có đặt hộp trả sách hãy bỏ vào đó

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.