Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Thông tin hỗ trợ liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症に関する支援情報)

2020.08.27

Đến các cá nhân và hộ gia đình

Đến các công ty và doanh nghiệp


  • Nếu có điều khó khăn hoặc không hiểu bạn hãy liên lạc tới Trung tâm Quốc tế Nagoya.

☎ (052)581-0100
✉ info@nic-nagoya.or.jp

  • Trong trường hợp cần phiên dịch, bạn hãy sử dụng dịch vụ nói chuyện điện thoại nối máy 3 người của Trung tâm Quốc tế Nagoya (052-581-6112) để được hỗ trợ.
  • Thời gian và ngôn ngữ đáp ứng được


Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.