Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Thông tin hỗ trợ liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới-Đến các công ty và doanh nghiệp(新型コロナウイルス感染症に関する支援情報-事業者の方へ)

2020.08.27

Danh sách các chế độ hỗ trợ liên quan đến bệnh truyền nhiễm vi rút Corona chủng mới(PDF)

Thành phố Nagoya(PDF)

Tỉnh Aichi(PDF)

Nước(PDF)

Tiền thuế (PDF)

Chi phí sinh hoạt(PDF)

Khác(PDF)


Các cá nhân và hộ gia đình xin hãy xem tại đây

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.