Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Tuyển tình nguyện viên Trung tâm Quốc tế Nagoya năm 2021 (令和3年度名古屋国際センター登録ボランティア募集)

2020.12.11

Trung tâm Quốc tế Nagoya tuyển tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, giao lưu đa văn hóa.

Để biết thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký, chương trình giới thiệu, xin xem trên trang chủ của NIC (https://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/volunteer/news/international/2020/11111000.html#002749) hoặc tờ rơi.

Về buổi giới thiệu (tổ chức online): ①ngày 11/12/2020 (Thứ 6) ②ngày 13/12/2020 (Chủ Nhật)

※Số lượng tuyển và thời gian tổ chức buổi giới thiệu sẽ có sự khác nhau tùy theo hình thức tình nguyện.

Địa điểm: Online hoặc tại Trung tâm Quốc tế Nagoya

Thời hạn đăng kí: Từ 10:00 ngày 11/11/2020 (Thứ 4) đến 17:00 ngày 2/12/2020 ( Thứ 4)

Cách đăng kí: Đăng ký qua trang chủ của NIC, điện thoại, mail hoặc tới trực tiếp trung tâm

Liên hệ: Khoa Giao lưu Hợp tác

Email: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; Điện thoại: 052-581-5689

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.