Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Đối với những người gặp khó khăn trong việc nhận phiếu tiêm chủng do không có đăng ký cư trú tại Nhật Bản, v.v...(住民登録がない方のクーポン申請方法)

2021.09.10

Cần phải có phiếu tiêm chủng để được tiêm vắc-xin virus corona chủng mới.
Phiếu tiêm chủng sẽ được cấp phát dựa vào tình trạng đăng ký cư trú. Tuy nhiên, kể cả trường hợp chưa đăng ký cư trú tại Nhật Bản, những người đang sinh sống ở thành phố Nagoya, những người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn, thực tập kỹ năng hoặc du học, v.v... và buộc phải gia hạn thời gian lưu trú với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn cũng có thể được cấp phiếu tiêm chủng bằng cách tiến hành đăng ký như dưới đây.

Mục lục
1. Những người chưa có đăng ký cư trú tại Nhật Bản nhưng đang sinh sống ở thành phố Nagoya
2. Người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn, thực tập kỹ năng hoặc du học, v.v... và buộc phải gia hạn thời gian lưu trú với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn

1.Những người chưa có đăng ký cư trú tại Nhật Bản nhưng đang sinh sống ở thành phố Nagoya

Kể cả trường hợp những người chưa có đăng ký cư trú tại Nhật Bản nhưng đang sinh sống ở thành phố Nagoya cũng sẽ được cấp phát phiếu tiêm chủng như dưới đây.
* Đối với những người có đăng ký cư trú tại bất kỳ thành phố, thị trấn và làng xã nào thì hãy đăng ký để được cấp phiếu tiêm chủng ở tại thành phố, thị trấn và làng xã nơi có thẻ cư trú.
* Những ai có thể đăng ký cư trú thì hãy tiến hành đăng ký cư trú.

[Phương pháp đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng]
Hãy đính kèm 2 hồ sơ dưới đây vào "Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú]" và gửi qua đường bưu điện đến nơi đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng. Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi đi khoảng 2 tuần sau khi tiếp nhận.
* Trường hợp người đại diện đăng ký giúp thì hãy đính kèm cả bản sao hồ sơ xác minh danh tính của người đại diện.
* Các hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.

Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú] - word
Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú] - pdf

[Hồ sơ đính kèm]
1. Bản sao của hồ sơ xác minh danh tính
(Bản sao của giấy phép lái xe, My Number Card (thẻ mã số cá nhân), passport (hộ chiếu), thẻ lưu trú, các loại thẻ người được bảo hiểm Bảo hiểm Y tế, v.v...)
* Trường hợp đính kèm bản sao của My Number Card (thẻ mã số cá nhân) thì chỉ cần nộp mặt trước.
* Trường hợp gửi kèm bản sao của thẻ bảo hiểm y tế thì hãy bôi đen ký hiệu/con số và mã số của công ty bảo hiểm.
2. Bản sao của các hồ sơ có thể xác nhận đang sinh sống ở thành phố Nagoya
(Bản sao của hóa đơn tiền công ích, hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận lưu trú, bưu phẩm có đóng dấu bưu điện gửi cho bản thân, v.v...)

[Nơi đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

2. Người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn, thực tập kỹ năng hoặc du học, v.v... và buộc phải gia hạn thời gian lưu trú với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn


Đối với những người đã nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn, thực tập kỹ năng hoặc du học, v.v... và buộc phải gia hạn thời gian lưu trú với tư cách lưu trú là cư trú ngắn hạn và đã ở lại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên thì kể cả trường hợp không có đăng ký cư trú nhưng thực tế đang sinh sống ở thành phố Nagoya và có thể tiêm được cả 2 lần tiêm trong thời gian cư trú cũng sẽ được cấp phát phiếu tiêm chủng như dưới đây.
* Những người có thời gian lưu trú từ 3 tháng trở xuống sẽ không thuộc đối tượng áp dụng nên vui lòng lưu ý.

[Phương pháp đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng]
Hãy đính kèm 3 hồ sơ dưới đây vào "Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú]" và gửi qua đường bưu điện đến nơi đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng. Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi đi khoảng 2 tuần sau khi tiếp nhận.
* Trường hợp người đại diện đăng ký giúp thì hãy đính kèm cả bản sao hồ sơ xác minh danh tính của người đại diện.
* Các hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.

Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú] - word
Đơn đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng (bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới) [Dành cho những người không có đăng ký cư trú] - pdf

[Hồ sơ đính kèm]
1. Bản sao của hồ sơ xác minh danh tính
(Bản sao của trang có ghi các hạng mục về thông tin cá nhân (tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, v.v...) trên passport (hộ chiếu), v.v...)
2. Bản sao của hồ sơ chứng minh đang lưu trú ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên
(Bản sao của trang có dán nhãn con dấu chứng thực trên passport (hộ chiếu) (*))
* Nhãn con dấu chứng thực dán trên hộ chiếu khi Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh cho phép gia hạn thời gian lưu trú
3. Bản sao của các hồ sơ có thể xác nhận đang sinh sống ở thành phố Nagoya
(Bản sao của hóa đơn tiền công ích, hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận lưu trú, bưu phẩm có đóng dấu bưu điện gửi cho bản thân, v.v...)

[Nơi đăng ký cấp phát phiếu tiêm chủng]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.