Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

R.4 Nghỉ mở cửa Trung tâm Quốc tế Nagoya (名古屋国際センター夏季休館日)

2022.08.22

Trung tâm Quốc tế Nagoya (quầy thông tin, thư viện và các cơ sở thiết bị khác) sẽ nghỉ phục vụ để thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Ba ngày 14 (chủ nhật), ngày 20 (thứ 7), ngày 21 (chủ nhật) tháng 8

Ngoài ra, quầy thông tin và thư viện cũng nghỉ vào các thứ 2 hàng tuần. Xin hãy lưu ý.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.