Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Tuyển tình nguyện viên biên phiên dịch / Tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai (語学ボランティア・災害語学ボランティアを募集します)

2023.02.04

■Tình nguyện viên biên phiên dịch

(Nội dung hoạt động)
Biên/ phiên dịch ở những nơi người nước ngoài cần sự trợ giúp về ngôn ngữ. Hoạt động chủ yếu là phiên dịch tại các cơ sở công như nhà trẻ, văn phòng hành chính; biên dịch thư từ, các tài liệu đơn giản (trừ các loại công văn).
* Hoạt động chủ yếu vào ngày thường.

(Mức độ hoạt động)
Bất kì lúc nào có yêu cầu từ Trung tâm Quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng kí)
● Tiếng Anh: Người đáp ứng đủ 3 điều kiện dưới đây.
① Có bằng tiếng Anh (英検/eiken) trên cấp Jun 1; hoặc trình độ tương đương TOEIC 750 điểm trở lên
② Có thể hoạt động vào ngày thường
③ Người có thể đăng kí làm tình nguyện hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa (Người đủ 20 tuổi trở lên)
● Các ngôn ngữ khác: Người sử dụng tốt tiếng Nhật và những ngôn ngữ khác

■Tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai

(Nội dung hoạt động)
Tham gia hoạt động biên/ phiên dịch, thu thập/ cung cấp thông tin tại các văn phòng hành chính quận, nơi lánh nạn nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài không hiểu tiếng Nhật và gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin cần thiết khi xảy ra thiên tai lớn như động đất.
Phiên dịch tại các hoạt động, huấn luyện phòng chống thiên tai với đối tượng là người nước ngoài. Hơn nữa tích cực tham gia các buổi tập huấn do NIC tổ chức.

(Mức độ hoạt động)
Bất kì lúc nào có yêu cầu từ Trung tâm Quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng kí)
Người đủ 20 tuổi trở lên, có quan tâm tới hoạt động phòng chống thiên ai, có khả năng sử dụng tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác từ trình độ giao tiếp hàng ngày trở lên.
* Ngay sau buổi hướng dẫn trung tâm sẽ tổ chức "Tập huấn cho tình nguyện viên hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai". Bạn vui lòng tham gia buổi đào tạo này (Trừ ngày 3/9 (Thứ 7).

■ Cách đăng kí

Hãy tham gia buổi hướng dẫn đăng kí!
Ngày tổ chức buổi hướng dẫn và địa điểm:
Lần thứ 1: Năm 2022 ngày 23/4 (Thứ 7) 13:30 ~ 14:30, tầng 4, phòng thực tập số 3
Lần thứ 2: Năm 2022 ngày 1/7 (Thứ 6) 13:30 ~ 14:30, tầng 4, phòng thực tập số 3
Lần thứ 3: Năm 2022 ngày 3/9 (Thứ 7) 13:30 ~ 14:30, tầng 4, phòng thực tập số 3
Lần thứ 4: Năm 2022 ngày 4/11 (Thứ 6) 13:30 ~ 14:30, tầng 4, phòng thực tập số 3
Lần thứ 5: Năm 2023 ngày 4/2 (Thứ 7) 13:30 ~ 14:30, tầng 4, phòng thực tập số 3
* Tùy theo tình hình dịch virus Corona, buổi hướng dẫn có thể được tổ chức online hoặc 1 phần online.

Đăng kí: Đăng ký qua điện thoại, email, website hoặc đến trực tiếp trung tâm trước 5 giờ chiều hôm trước ngày tổ chức buổi hướng dẫn.
* Trường hợp gởi mail, hãy để tiêu đề mail là「語学ボランティア登録説明会 参加希望」. Trong nội dung mail ghi rõ các thông tin sau: ① Họ tên, ② Số điện thoại, ③ Ngôn ngữ muốn đăng kí, ④ Cách tham gia.

Vật dụng mang theo: Bút viết
* Trong buổi hướng dẫn sẽ cần bạn điền những thông tin cần thiết vào đơn đăng kí. Trong trường hợp buổi hướng dẫn tổ chức tại NIC thì đơn đăng kí sẽ được đặt sẵn trong hội trường. Nếu bạn chuẩn bị sẵn hình thẻ 4x3cm thì việc đăng kí sẽ thuận lợi hơi.
Mẫu đơn đăng ký(Tiếng Nhật)


Nơi đăng ký/ Liên hệ: Ban Giao lưu Hợp tác
Sđt: 052-581-5689  E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.