Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Chiêu mộ tình nguyện viên ngôn ngữ và tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai (語学ボランティア・災害語学ボランティアを募集します)

2023.05.19

■ Tình nguyện viên ngôn ngữ

(Nội dung hoạt động)
Hoạt động chủ yếu là biên, phiên dịch trong những tình huống cư dân người ngoại quốc cần hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, thông dịch tại các tổ chức công cộng như trường mẫu giáo và quầy dịch vụ hành chính nhà nước, biên dịch thư từ hay các loại tài liệu đơn giản (Ngoại trừ tài liệu công văn).
*Chủ yếu hoạt động vào ngày thường trong tuần.

(Tần suất hoạt động)
Bất cứ lúc nào khi có yêu cầu từ Trung tâm quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng kí)
●Tiếng Anh・・・Những người đáp ứng đủ 3 điều kiện sau
        ①Có bằng Tiếng Anh tiêu chuẩn cấp 1(英検準1級), hoặc tương đương TOEIC 750 điểm trở lên
        ② Có thể tham gia hoạt động vào các ngày thường trong tuần
        ③ Người có thể đăng kí cả tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai
●Các ngôn ngữ khác: Có thể sử dụng thông thạo tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác 

■ Tình nguyện viên ngôn ngữ khi có thiên tai xảy ra

(Nội dung hoạt động)
Khi xảy ra thảm họa quy mô lớn như động đất, để hỗ trợ người nước ngoài chưa hiểu rõ tiếng Nhật, gặp khó khăn trong việc nắm được những thông tin quan trọng cần thiết thì tình nguyện viên sẽ thông dịch, biên dịch, thu thập và cung cấp thông tin ở những nơi như tòa thị chính quận, nơi lánh nạn,...
Những lúc bình thường, sẽ thông dịch cho những đối tượng người nước ngoài trong các hoạt động, tập huấn nâng cao ý thức phòng chống thiên tai. Ngoài ra, tình nguyện viên cần tham gia tích cực các buổi tập huấn do NIC thực hiện.

(Tần suất hoạt động)
Bất cứ lúc nào khi có yêu cầu từ Trung tâm quốc tế Nagoya.

(Điều kiện đăng ký)
Những người trên 20 tuổi, có quan tâm đến phòng chống thiên tai, có khả năng trên mức hội thoại thông thường về tiếng Nhật hoặc ngôn ngữ khác.
*Sau buổi giới thệu, chúng tôi sẽ tổ chức "tập huấn tình nguyện ngôn ngữ khi có thiên tai xảy ra". Hãy tham gia nhé.

■Phương thức đăng ký

Hãy tham gia một trong những buổi hướng dẫn đăng ký sau.
Thời gian và địa điểm tổ chức:
Lần 1   Ngày 19/05/2023  (Thứ 6)  13:30 ~ 14:30  Phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
Lần 2   Ngày 02/09/2023  (Thứ 7)     13:30 ~ 14:30  Phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
Lần 3   Ngày 01/12/2023  (Thứ 6)     13:30 ~ 14:30  Phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
Lần 4   Ngày 03/02/2024  (Thứ 7)    13:30 ~ 14:30  Phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
※Tuỳ thuộc vào diễn biến dịch covid mà phương thức tổ chức có thể chuyển thành Online hoặc bán Online

Đăng kí: Đăng ký qua điện thoại, email, website hoặc đến trực tiếp trung tâm trước 5 giờ chiều hôm trước ngày tổ chức buổi hướng dẫn.
* Trường hợp gửi mail, hãy để tiêu đề mail là「語学ボランティア登録説明会 参加希望」. Trong nội dung mail ghi rõ các thông tin sau: ① Họ tên, ② Số điện thoại, ③ Ngôn ngữ muốn đăng kí, ④ Phương thức tham gia.

Vật dụng mang theo: Bút viết
* Trong buổi hướng dẫn sẽ cần bạn điền những thông tin cần thiết vào đơn đăng kí. Trong trường hợp buổi hướng dẫn tổ chức tại NIC thì đơn đăng kí sẽ được đặt sẵn trong hội trường. Nếu bạn chuẩn bị sẵn ảnh thẻ 4x3cm thì việc đăng kí sẽ thuận lợi hơn.
Mẫu đơn đăng ký


Nơi đăng ký/ Liên hệ: Ban Giao lưu Hợp tác
Sđt: 052-581-5689        E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp 

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.