Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Thông báo về ngày nghỉ tạm thời của Trung tâm Quốc tế Nagoya.(名古屋国際センター臨時休館のお知らせ)

2023.08.01

nicbuildingclosure_aug_vi.png

Trung tâm quốc tế Nagoya sẽ nghỉ làm việc vào các ngày 13 (Chủ Nhật), ngày 19 (Thứ 7), ngày 20 tháng 8 (Chủ Nhật).

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.