Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Định hướng giáo dục dành cho trẻ em người nước ngoài và phụ huynh (進路ガイダンス2023)

2024.07.31

Chủ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2023 đã tới trung tâm quốc tế Nagoya, (Hội thảo hướng dẫn trường học dành cho con em và phụ huynh người nước ngoài) tài liệu đã phát có thể tải trực tiếp từ trang web.

Tiếng Nhật (có furigana)

Tiếng Anh

Tiếng Việt

.

Tư vấn giáo dục dành cho học sinh và tuổi nhi đồng của con em người nước ngoài

Chuyên gia sẽ tư vấn tất cả những gì liên quan đến giáo dục dành cho con em có quốc tịch nước ngoài như:thông tin trường học, nhập học, đời sống sinh hoạt của học sinh v...v...

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.