Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Link website thông tin liên quan đến thảm họa

Trang thông tin liên quan đến thiên tai

Thông tin sơ tán/Thông tin về nơi lánh nạn

Thông tin thời tiết

Tin tức bằng tiếng Nhật dễ hiểu và tiếng nước ngoài (Tin chung - Tin thiên tai)

Ứng dụng dành cho điện thoại thông minh

SNS

Tiện ích cuộc sống như (điện, nước)

Y tế

Thông tin giao thông

Các thông tin khác

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.