Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin về NIC

Về Trung tâm quốc tế Nagoya(NIC)

Trung tâm quốc tế Nagoya (名古屋国際センター) là tổ chức công ích của Thành phố Nagoya được thành lập năm 1984 với mục đích thúc đẩy Quốc Tế Hóa trong khu vực. Để đạt được mục đích đó thì Trung tâm quốc tế Nagoya đang thực hiện các hoạt động sau.

  • Thảo luận và cung cấp thông tin để thúc đẩy Quốc Tế Hóa trong khu vực
  • Thực hiện các nghiên cứu và buổi tọa đàm để thúc đẩy Quốc Tế Hóa trong khu vực
  • Thúc tiến các hoạt động cá nhân và đoàn thể nỗ lực thúc đẩy Quốc Tế Hóa trong khu vực
  • Đưa vào sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm quốc tế Nagoya
  • Ngoài ra, thực hiện các công việc cần thiết được Thị Trưởng chấp thuận để thúc đẩy Quốc Tế Hóa trong khu vực

Tổ chức pháp nhân công ích Trung tâm quốc tế Nagoya là người quản lý tòa nhà.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.