Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin về NIC

Quảng cáo

Hướng dẫn đăng tải quảng cáo


Trung tâm quốc tế Nagoya đang phát hành các ấn phẩm quảng cáo như [NIC News] (tiếng Nhật) và [Nagoya Calendar]. Có thể đọc tại tầng 3 quầy thông tin, kệ tờ rơi, thư viện công cộng thành phố, ủy ban hành chính quận,...Hãy liên hệ theo thông tin dưới đây nếu có câu hỏi, hoặc có nguyện vọng muốn đăng tải quảng cáo.


Ban thông tin quảng cáo

Tel: 052-581-0100 Fax: 052-571-4673

E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.