Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Dịch vụ cung cấp thông tin

Dịch vụ thông dịch hành chính 3 đầu dây

Nếu cần làm làm việc với quầy hành chính tiếp dân của những nơi như sở thuế, trung tâm bảo hiểm, hay ủy ban hành chính quận và bạn không nói được tiếng Nhật, thì khi bạn gọi điện dịch vụ 3 đầu dây cho NIC thì cuộc gọi sẽ được kết nối 3 đầu dây giữa bạn, quầy hành chính tiếp dân và thông dịch viên NIC.


Dịch vụ thông dịch hành chính 3 đầu dây:052-581-6112


Bảng ngày giờ và ngôn ngữ hỗ trợ(Tiếng Anh thứ 3~ Chủ Nhật 9:00-19:00)

Thứ 3~Thứ 6

Thứ 7, Chủ Nhật

10:00-12:00

13:00-17:00

10:00-12:00

13:00-17:00

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Trung

×

Tiếng Hàn

×

〇(Thứ 5)

×

Tiếng Philippin

×

〇(Thứ 5)

×

Tiếng Việt

×

〇(Thứ 4)

×

〇(Chủ Nhật)

Tiếng Nepal

×

〇(Thứ 4)

×

×

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.