Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Hakken! Nagoya
  • Catalo
  • Catalo
  • Lý lịch
  • Lý lịch

Được tạo ra bởi hoạt động tình nguyện của NIC, 「Hakken! Nagoya」là những thông tin đầy đủ được tải xuống nhằm giúp bạn học được nhiều hơn về văn hóa Nhật Bản, tập quán và văn hóa của địa phương như Nagoya.

1

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.