Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

 • S
 • M
 • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Cho thuê cơ sở vật chất

Cho thuê cơ sở vật chất

 • Gần ga Nagoya, nối trực tiếp với ga
 • Có 14 phòng cỡ lớn, vừa, nhỏ
 • Nếu mưa cũng không cần sử dụng đến ô
 • Tối ưu với nhiều cách sử dụng
 • Có thể đặt chỗ trước từ 1 năm
 • Có thể đặt chỗ tạm thời

Đang có chương trình khuyến mại giảm 30% khi đặt Đại sảnh (ngày thường) Phòng kiểu Nhật (tất cả các ngày)

Hướng dẫn về hội trường

 • Đại sảnh (dạng phòng 180 chỗ)Đại sảnh
  (Dạng phòng 180 chỗ / Kiểu nhà hát 250 chỗ)
 • Phòng triển lãm số 1,2,3 (18 chỗ, 22 chỗ, 18 chỗ) *1Phòng triển lãm số 1,2,3
  (18 chỗ, 22 chỗ, 18 chỗ) *1
 • Phòng hội nghị số 1 (84 chỗ)Phòng hội nghị số 1
  (84 chỗ)
 • Phòng hội nghị số 2 (20 chỗ)Phòng hội nghị số 2 (20 chỗ)
 • Phòng hội nghị số 3 (16 chỗ) *2Phòng hội nghị số 3 (16 chỗ) *2
 • Phòng hội nghị số 4 (16 chỗ) *2Phòng hội nghị số 4 (16 chỗ) *2
 • Phòng hội nghị số 5 (16 chỗ) *2Phòng hội nghị số 5 (16 chỗ) *2
 • Phòng hội nghị số 6 (20 chỗ)Phòng hội nghị số 6 (20 chỗ)
 • Phòng kiểu Nhật / phòng hội nghị kiểu Nhật (20 chỗ/12 chỗ)Phòng kiểu Nhật / phòng hội nghị kiểu Nhật (20 chỗ/12 chỗ)
 • Phòng tập huấn số 1 (54 chỗ)Phòng tập huấn số 1
  (54 chỗ)
 • Phong tập huấn số 2 (63 chỗ)Phong tập huấn số 2
  (63 chỗ)
 • Phong tập huấn số 3 (51 chỗ)Phong tập huấn số 3
  (51 chỗ)

*1.Có thể sử dụng toàn bộ phòng triển lãm số 1,2, 3
*2. Có thể sử dụng toàn bộ phòng hội nghị số 3,4,5

Liên hệ về việc cho thuê phòng, thiết bị

Phụ trách cho thuê phòng, thiết bị - Ban tổng vụ hành chính - Tầng 4 trung tâm quốc tế Nagoya

Thời gian tiếp nhận 9:00 ~ 17:30

Điện thoại 052-581-5679 Fax:052-581-5629

Trong vòng 5 ngày, trường hợp không thấy mail trả lời. Vui lòng liên lạc lại bằng điện thoại

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.