Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Sự kiện tại thư viện NIC
  • Lịch các sự kiện đang chuẩn bị diễn ra
  • Lịch các sự kiện đang chuẩn bị diễn ra
  • Kết quả các sự kiện đã diễn ra
  • Kết quả các sự kiện đã diễn ra

Tại thư viện NIC, đang tiến hành các sự kiện để sưu tập sách.
Có các hoạt động như chơi đố vui (kì nghỉ hè, kì nghỉ đông), kể chuyện sách ảnh do các tình nguyện viên nước ngoài thực hiện, hội chợ tái sử dụng sách cũ.
Nhất định xin hãy ghé chơi nhé.

1

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.