Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Dịch vụ cung cấp thông tin

Dịch vụ cung cấp thông tin

Quầy thông tin tại tầng 3 ngoài tiếng Nhật còn đáp ứng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippin, tiếng Việt, tiếng Nepal. Cung cấp những thông tin như về cuộc sống, tham quan ở Nhật, ngoài ra còn các sự kiện giao lưu quốc tế trong khu vực.

Những liên hệ từ người nước ngoài liên quan đến trường tiếng Nhật, lớp học tiếng Nhật tình nguyện, tư cách lưu trú, thuế, bảo hiểm sức khỏe, vấn đề về lao động, thông tin về giao thông, tham quan, các cơ sở y tế có thể dùng tiếng nước ngoài đặc biệt nhiều. Tại quầy thông tin, các nhân viên nói được tiếng nước ngoài sẽ đáp ứng vào thời gian khác nhau.

Từ thứ 3 đến chủ nhật, trong khung giờ 9:00 ~ 19:00 cung cấp thông tin bằng tiếng Nhật, tiếng Anh Ngoài ra cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác sẽ theo các khung giờ sau đây.

*Có thể cuộn ngang bảng

Thứ 3 ~ Thứ 6 Thứ 7. Chủ nhật
10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Tiếng Nhật 9:00~ ○ ○ ~19:00 9:00~ ○ ○ ~19:00
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung Quốc ×
Tiếng Hàn Quốc × ○(Thứ 5) ×
Tiếng Philippin × ○(Thứ 5) ×
Tiếng Việt × ○(Thứ 4) × ○(Chủ nhật)
Tiếng Nepal × ○(Thứ 4) × ×

* Vui lòng đọc kỹ các nội dung tư vấn, vì tùy theo nội dung thời gian tư vấn sẽ khác nhau.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.