Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Về thuế/đóng thuế cư trú 2020 (住民税の課税・徴収について)

2020.07.16

Về thuế/đóng thuế cư trú 2020

ベ 住民税コメント 2020-07-16 124841.jpg

Thuế cư trú (jūminzei / 住民税) là thuế đóng cho địa phương, khác với thuế thu nhập (shotokuzei / 所得税) thuộc loại thuế nộp cho quốc gia. Thuế cư trú được tính từ tỷ lệ bình quân chia đầu người (kintōwari / 均等割) của thuế thị dân (shiminzei / 市民税) và thuế đóng cho tỉnh (kenminzei / 県民税) cộng với tỷ lệ thu nhập (shotokuwari / 所得割). Thành phố sẽ thu gộp cả hai loại thuế thị dân và thuế đóng cho tỉnh.
Người nước ngoài mà ngày 1 tháng 1 (ngày quyết định áp thuế) có địa chỉ tại Nhật sẽ phải đóng thuế cư trú được tính dựa theo thu nhập của năm trước cho thành phố, quận mà mình đang (hoặc đã từng) sống vào ngày 1/1 (Nói cách khác, ngày 1/1 bạn sống ở đâu thì sẽ phải đóng thuế cho nơi đó, kể cả hiện tại bạn đã chuyển đến một nơi ở mới).
Ngoài ra, ngày 1 tháng 1, người có văn phòng, cơ sở kinh doanh hoặc nhà trong một khu vực nhưng không có địa chỉ trong khu vực đó sẽ chỉ phải đóng thuế tính theo tỷ lệ bình quân chia theo đầu người (kintōwari / 均等割).
Thuế cư trú thường được chia ra đóng trong 4 lần vào tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 1 năm sau, giấy thông báo thuế (nōzei tsūchisho / 納税通知書) hoặc giấy thông báo nộp thuế (nōfusho / 納付書) sẽ được gửi về từ văn phòng thuế của thành phố.
Nếu bạn là nhân viên công ty, bạn sẽ nhận được thông báo từ thành phố Nagoya là tiền thuế cần đóng từ tháng 6 tới tháng 5 năm sau sẽ được chia thành 12 lần và sẽ được trừ trực tiếp từ tiền lương hàng tháng.

※Bạn có thể xem chú giải về giấy thông báo thuế từ mã QR ở đây.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.