Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Q&A Cuộc sống người nước ngoài「Tôi đã chuyển nhà nhưng thành phố tôi sống trước đây vẫn gửi hóa đơn thanh toán thuế cư trú」 外国人暮らしのQ&A「引っ越したが前に住んでいた市から住民税の請求が来た」

2020.07.25

Q
Sau khi sống ở thành phố Nagoya được 5 năm, tôi chuyển đến một thành phố ở một tỉnh khác vào ngày 7 tháng 1 năm nay (2020). Sau khi chuyển đi tôi vẫn nhận được hóa đơn thanh toán thuế cư trú từ thành phố Nagoya. Tại sao tôi phải nộp thuế cho thành phố Nagoya khi tôi không còn sống ở đó nữa?


A
Thuế cư trú (住民税) là thuế địa phương mà bạn phải trả cho thành phố và tỉnh nơi bạn sinh sống (nơi bạn đăng ký cư trú), thuế này khác với thuế thu nhập (所得税) được nộp lên cho nhà nước. Thời gian phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cư trú là ngày 1/1 hàng năm. Nếu ngày này bạn có đăng ký cư trú tại nơi nào thì bạn sẽ phải nộp thuế cư trú cho nơi đó. Số tiền phải nộp sẽ căn cứ trên thu nhập vào năm trước đó.
Ví dụ, thuế cư trú đánh trên thu nhập từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018 sẽ được khấu trừ từ tiền lương hàng tháng từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Ngoài ra, trong trường hợp tự mình trực tiếp đóng thuế, tiền thuế sẽ được chia ra nộp trong 4 lần vào tháng 6, tháng 8, tháng 10 của năm 2019 và tháng 1 của năm 2020.

Nếu bạn nộp thuế cư trú bằng hình thức khấu trừ từ lương, bạn sẽ phải trả thuế cư trú cho phần thu nhập của mình trong năm 2018 cho thành phố Nagoya từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Theo đó, khoản thanh toán từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay (2020) vẫn phải được trả cho thành phố Nagoya ngay cả khi bạn đã chuyển đến một nơi khác.

Thêm nữa, vào ngày 1 tháng 1 năm nay bạn vẫn có địa chỉ tại thành phố Nagoya nên bạn vẫn cần tiếp tục nộp thuế cư trú cho thành phố Nagoya trong một năm kể từ tháng 6/2020. Đó là lý do bạn vẫn nhận được hóa đơn thanh toán thuế từ thành phố Nagoya.
Nghĩa vụ nộp thuế cư trú cho nơi ở mới sẽ bắt đầu từ năm 2021. Để biết thêm thông tin về cách tính và nộp thuế cư trú, vui lòng hỏi bộ phận phụ trách thuế vụ tại thành phố nơi đang sinh sống.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.