Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Hỏi đáp liên quan tới sinh hoạt của người nước ngoài: Tham gia bảo hiểm sức khỏe (外国人暮らしQ&A「健康保険に加入したら」)

2019.10.29

Hỏi:
Tôi đã đến Nhật được 10 năm và hiện đang làm công việc giảng dạy ngôn ngữ tại các lớp học hội thoại tiếng Anh. Tôi không được thuê làm nhân viên chính thức của một trung tâm mà ký hợp đồng với nhiều trung tâm khác nhau. Hiện tại tôi không tham gia bảo hiểm sức khỏe của Nhật nhưng tới đây tôi có ý định sẽ tham gia đóng bảo hiểm. Nếu tham gia bảo hiểm thì tôi sẽ đóng tiền như thế nào?

Đáp:
Tất cả mọi người khi sống ở Nhật đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe (健康保険 けんこうほけん). Với người nước ngoài được phép lưu trú trên 3 tháng và có đăng ký cư trú thì cũng phải tham gia một loại bảo hiểm sức khỏe (kenko hoken) nào đó.

Về nguyên tắc, người cư trú sẽ đăng ký tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân (国民健康保険 こくみんけんこうほけん) do cơ quan hành chính nơi cư trú quản lý. Tuy nhiên, nếu là người đi làm và có tham gia bảo hiểm tại công ty đang làm việc hoặc tham gia vào các bảo hiểm khác thì sẽ được miễn tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân.

Vì trường hợp của bạn không thể tham gia các loại bảo hiểm khác nên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Theo nguyên tắc khi đăng kí cư trú bạn phải có nghĩ vụ đăng kí bảo hiểm sức khỏe quốc dân, tính từ thời điểm đăng kí bạn phải có trách nhiệm thanh toán (phí bảo hiệm [保険料 ほけんりょう] hoặc là thuế bảo hiểm [保険税 ほけんぜい] (cũng có thể được thu dưới dạng một loại thuế) được gọi tắt là tiền bảo hiểm..

Bạn có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm và nghĩ vụ thanh toán bảo hiểm tuy nhiên thời gian đóng lệ phí bảo hiểm sẽ bị giới hạn bởi luật pháp. vì thời gian đã được quy định phải thanh toán đối với trường hợp lệ phí bảo hiểm là hai năm và thuế bảo hiểm là năm năm nên trước đó phí bảo hiểm.. sẽ không bị tính phí trừ trường hợp hiệu lực bị gián đoạn.

Đối với trường hợp của bạn từ 10 năm trước bạn phải có trách nhiệm phải tham gia và đóng góp lệ phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân tuy nhiên sau khi tham gia từ thời điểm hiện tại bạn sẽ bị tính phí hai năm hoặc năm năm. trong mọi trường hợp phải nhanh chóng đăng kí tham gia bảo hiểm cùng với đó hãy trao đổi với văn phòng quản lý có liên quan về vấn đề thanh toán phí bảo hiểm.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.