Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Hỏi đáp về cuộc sống của người nước ngoài: Thừa kế tài sản của vợ hoặc chồng là người Nhật đã qua đời 外国人暮らしのQ&A:亡くなった日本人配偶者の財産の相続

2020.01.22

Q:
Chồng tôi là người Nhật, sau khi qua đời có để lại tài sản nhưng vì chúng tôi không có con cái nên các anh em của chồng đã nói phải chia tài sản cho cả họ nữa. Tôi muốn xác nhận điều họ nói có đúng không? Chồng tôi không có con riêng và sau khi qua đời cũng không có di chúc để lại.


A:
Người sau khi qua đời thì tài sản để lại sẽ được gia đình thừa kế. Luật thừa kế được áp dụng sẽ là luật của nước là quốc tịch của người mất. Vì người mất ở đây là người Nhật nên luật thừa kế được áp dụng là luật của Nhật Bản. Về việc thừa kế tài sản, người có tài sản thừa kế có thể lập di chúc để quyết định người được hưởng tài sản của mình. Trong trường hợp không có di chúc thì việc thừa kế sẽ được quyết định theo luật (luật dân sự).


Theo luật dân sự, vợ hoặc chồng luôn là người thừa kế. Ngoài vợ/chồng thì con của người mất sẽ là người thừa kế hàng thứ nhất. Trường hợp không có con cái thì người thừa kế tiếp theo là những người nối dõi trực tiếp, theo thứ tự là cháu rồi đến chắt. Trong trường hợp hoàn toàn không có con cháu thì người thừa kế tiếp theo là dòng tộc có quan hệ trực tiếp nghĩa là cha mẹ rồi đến ông bà. Trường hợp không còn người có quan hệ trực tiếp thì anh chị em trong nhà sẽ là người thừa kế. Nếu chồng bạn không có con thì người thừa kế tiếp theo sẽ là người có quan hệ trực tiếp như bố mẹ. Nếu không có người có quan hệ trực tiếp thì quyền thừa kế tiếp theo sẽ thuộc về anh chị em chồng.


Tỷ lệ được phép thừa kế cũng do luật pháp quy định. Vợ/chồng và con sẽ được chia theo tỷ lệ mỗi bên 1/2. Nếu người thừa kế là vợ/chồng và người có quan hệ trực tiếp tức bố/mẹ thì tỷ lệ là vợ/chồng 2/3, người có quan hệ trực tiếp 1/3. Nếu không còn người có quan hệ trực tiếp và quyền thừa kế thuộc về anh chị em thì tỷ lệ là vợ/chồng 3/4, anh chị em 1/4.


Dù trong trường hợp nào thì cũng đã được quy định theo luật, do đó nên thảo luận và nhận tư vấn từ các luật sư. Các cơ quan hành chính công ở các thành phố, quận của khu vực sinh sống cũng có các góc tư vấn luật pháp, nên đến đó hỏi để nhận được tư vấn cụ thể. Ngoài ra Trung Tâm Quốc Tế Nagoya cũng có dịch vụ tư vấn pháp luật có hỗ trợ phiên dịch (đối với tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung). Để nhận tư vấn phải hẹn lịch trước qua số điện thoại 052-581-6111 (máy trả lời tự động).

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.