Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Hỏi đáp cuộc sống: Tịch thu tài sản do chậm nộp thuế(外国人暮らしのQ&A 「税金滞納の差し押え」)

2021.11.19

Q

Tôi đang chậm nộp một số khoản thuế của thành phố nơi tôi đang sống, vì vậy văn phòng hành chính thành phố đã yêu cầu tôi mỗi tháng nộp 40,000 yên. Về phía bản thân tôi, cho đến cuối năm nếu mỗi tháng nộp 20,000 yên thì tôi có khả năng chi trả. Tuy nhiên thành phố nói, nếu không trả 40,000 yên thì số tiền này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền lương. Thành phố có quyền làm việc này không? Gia đình tôi đông người nên nếu phải trả 40,000 yên thì cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khó khăn.

A

Với các khoản thuế nộp cho địa phương sẽ có thời hạn nộp thuế được quy định. Nếu không nộp thuế đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử lý nhắc nhở (tokusoku / 督促) và xử lý chậm nộp thuế (tainō shobun / 滞納処分) theo quy định của pháp luật. Về biện pháp xử lý chậm nộp thuế thì đó là "tịch thu" (sashiosae / 差し押え, 差押) tài sản (zaisan / 財産). Tiền lương cũng là một loại tài sản có thể dùng để tịch thu.

Với các khoản nợ nói chung thì có thể tịch thu tài sản theo "Lệnh tịch thu" (sashiosae meirei / 差押命令) của tòa án. Tuy nhiên, trong trường hợp tịch thu tiền lương thì theo luật (Luật thi hành án dân sự Điều 152 [minji shikkō-hō / 民事執行法]), về nguyên tắc cấm tịch thu quá 1/4 thu nhập sau thuế. Pháp luật có quy định về giới hạn tối đa được phép tịch thu.
Còn đối với nợ thuế, thì số tiền tối đa được phép tịch thu được quy định bởi một luật khác (Luật Thu thuế quốc gia [kokuzei chōshu-hō / 国税徴収法] Điều 76 và Luật Thuế địa phương [chihōzei-hō / 地方税法] Điều 331). Số tiền được tịch thu sẽ được tính dựa theo các luật này chứ không đơn thuần là 1/4 như ở trên. Số tiền tịch thu sẽ khác nhau tùy theo hoàn cảnh từng cá nhân.

Với trường hợp tịch thu tiền lương do chậm nộp thuế thì số tiền được phép tịch thu phải nằm ngoài số tiền (1), (2), (3) dưới đây:
(1) Số tiền tương đương với thuế thu nhập, thuế địa phương, bảo hiểm xã hội... được trừ từ lương
(2) Tiền sinh hoạt một tháng của người nộp thuế 100,000 yên, của người phụ thuộc và các thành viên khác trong gia đình sống cùng người nộp thuế 45,000 yên/người
(3) 20% số tiền còn lại sau khi đã trừ đi các khoản (1) và (2) (tối đa 2 lần tổng của (1) và (2))

Thành phố sau khi tiến hành một số thủ tục nhất định theo quy định của luật pháp như gửi giấy nhắc nhở thì có thể tiến hành cưỡng chế tịch thu tài sản mà không cần phải có "Lệnh tịch thu" từ tòa án. Tốt nhất, bạn nên trao đổi lại với văn phòng hành chính thành phố, hỏi rõ trong trường hợp bị tịch thu tài sản thì số tiền bị tịch thu là bao nhiêu, rồi suy nghĩ nên xử lý như thế nào cho hợp lý.

Ngoài ra, cũng nên lưu ý một điều là tiền lương sau đi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng thì có thể không còn được xem là thuộc vào phạm trù tiền lương nữa nên cách tính số tiền được phép tịch thu có khả năng sẽ thay đổi.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.