Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Cần đặt lịch hẹn trước khi đăng kí đổi bằng lái xe nước ngoài (外国免許切替申請は事前予約が必要)

2022.04.22

Từ ngày 1/3/2022 trở đi, khi đăng kí đổi bằng lái xe nước ngoài tại Cảnh sát Aichi,bạn cần phải đặt lịch hẹn trước.

2b47b03d87be5c0e3bf7352d4bebb3fe932fc750.jpg

Bạn có thể đặt lịch hẹn tại website dưới đây.

Hãy nhập các thông tin cần thiết như địa điểm đăng ký (Trung tâm thi bằng lái xe (Hirabari), Trung tâm bằng lái xe Higashi Mikawa (Tosan)), ngày đăng ký để đặt lịch hẹn.

Website đăng ký: Hệ thống đăng ký điện tử Aichi (Cảnh sát Aichi) https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-police-u/offer/offerList_initDisplay.action

Hướng dẫn sử dụng website đăng ký: Hệ thống đăng ký điện tử Aichi (Cảnh sát Aichi) Hướng dẫn sử dụng

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.