Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

(Hội thảo hướng dẫn trường học dành cho con em và phụ huynh người nước ngoài) tài liệu đã phát có thể tải trực tiếp từ trang web

2019.10.01

Thứ 7 ngày3 tháng 8 năm 2019 đã tới trung tâm quốc tế Nagoya, (Hội thảo hướng dẫn trường học dành cho con em và phụ huynh người nước ngoài) tài liệu đã phát có thể tải trực tiếp từ trang web.

Tiếng Nhật và từng ngôn ngữ được xếp thành một trang như hình dưới, thuận lợi cho mình khi nhìn một lúc cả hai ngôn ngữ.

image_guidancehandout2019-2.jpg

Các ngôn ngữ có thể tải gồm 6 thứ tiếng là tiếng nhật (có furigana), tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Philippines.


Tiếng Nhật (có furigana)
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Philipines

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.