Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy cộng đồng đa văn hóa (国際交流・多文化共生推進活動に助成)

2022.04.22

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy cộng đồng đa văn hóa như lớp học tiếng Nhật, sự kiện giao lưu với người ngoại quốc và giới thiệu văn hóa nước ngoài,... tổ chức từ tháng 4 tới cuối tháng 3 năm sau sẽ được hỗ trợ.

Phạm vi hỗ trợ tối đa là 1/2 kinh phí hoạt động thuộc đối tượng nhận trợ cấp (1/3 đối với hoạt động tổ chức tại nước ngoài). Có hạn mức hỗ trợ tối đa và các điều kiện khác.

Đối tượng: Các đoàn thể đã tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế trong thành phố từ 1 năm trở lên

Thời hạn hoạt động của đối tượng trợ cấp: Ngày 1/4/2022 (thứ 6) ~ Ngày 31/3/2023 (thứ 6)

Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 1/4/2022 (thứ 6) ~ Ngày 2/5/2022 (thứ 2)


Liên hệ: Cục Giao lưu văn hóa du lịch Nagoya, Phòng Giao lưu quốc tế

Điện thoại: 052-972-3062

FAX: 052-972-4200

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.