NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Ukol sa NIC

Tungkol sa Nagoya International Center (NIC)

Ang Nagoya International Center ay itinatag ng Siyudad ng Nagoya noong 1984 bilang pampublikong pasilidad para sa promosyon ng internasyonalisasyon sa komunidad. Ipinapatupad ng NIC ang mga sumusunod na programa upang makamit ang layunin.

  • Pagkakaloob ng impormasyon at konsultasyon sa promosyon ng internasyonalisasyon sa komunidad
  • Pagkakaloob ng pagpupulong ukol sa edukasyon at kurso ng pagsasanay sa promosyon ng internasyonalisasyon sa komunidad
  • Promosyon ng mga programa ng mga grupo at indibidwal na may kaugnayan sa promosyon ng internasyonalisasyon sa komunidad
  • Pagkakaloob ng pampublikong pasilidad ng Nagoya International Center
  • At iba pang mga programa ng Mayor na maituturing kinakailangan para sa promosyon ng internasyonalisasyon sa komunidad

Pampublikong Interes na nakapaloob sa pundasyon ng Nagoya International Center na itinalagang tagapamahala ng pasilidad.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.