NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Library Event
  • Mga Nalalapit Na Iskedyul na Ibento
  • Mga Nalalapit Na Iskedyul na Ibento
  • Mga Nakaraang Ibento
  • Mga Nakaraang Ibento

Sa Library ng NIC, gaganapin ang ibento gamit ang mga Collection Books.
Mayroong mga Quiz Rally,(Summer at Winter Vacation) o, mga Picture Book reading ng mga boluntaryong dayuhan, at Book Recycling Bazaar.
Halina’t subukang pumunta/ bumisita.

1

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.