NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

International Student Center

International Student Center (国際留学生会館)

Para sa mga dayuhang mag-aaral ng Unibersidad sa loob ng Aichi Prefecture.ang International Student Center ay nag-aalok ng tirahan,training ,konsultasyon at ng mga impormasyong pang negosyo. Simula noong Abril 1,2001,ang Nagoya International Center (NIC) ay patuloy na namamahala at nag-ooperasyon.

Impormasyon

Nagoya International Center International Student Center
〒455-0015 Nagoya-shi Minato-ku Koei 2-2-29
(名古屋市港区(みなとく)港栄(こうえい)二丁目2番29号)
TEL (052) 654-3511
FAX (052) 654-3510
E-mail: isc@nic-nagoya.or.jp

Ang pag-aalok ng tirahan

Nag-aalok kami ng mga tirahan para sa mga dayuhang mag-aaral.Mayroong labing-walong (80) kwarto bawat isa,sampung (10) kwarto para sa mag-asawa,isang-daan (100) lahat ng dayuhang mag-aaral ang maaaring manirahan o mamuhay.

Pagsasanay ng negosyo

Sa lahat ng mga dayuhang mag-aaral ,dalawang beses sa isang taon gaganapin ang kursong pang-unawa para sa kultura ng Hapon.

Pulong pang-suporta

Inaasahan ang mga dayunang mag-aaral na malaking parte nila bilang tulay ng pakikipagkaibigan sa sariling bansa at sa bansang Hapon .Nang gusto nilang subukan ang mabuting pakikisamahan,sinimulan nilang suportahin mula sa residente ng kanilang lugar, noong 1990 (Heisei 2 nen),ito ang pagkakataon ng pagbukas ng International Student Center,at ito ay itinatag mula sa dating kompanya ng Minato-ku, ,organisasyon at sa suporta ng mga residente.

ISC Boluntaryo

Para sa International Student Center ,mayroong dalawang uri ng sistema sa pagregistrasyon sa boluntaryo.Sa boluntaryo ng Nihongo, para sa mga dayuhang mag-aaral na hindi sapat ang Nihongo ay tuturuan ng Nihongo.Ang mga boluntaryo ay nagpaplano ng masasayang kaganapan upang masanay at makipag kaibigan ang mga dayuhang mag-aaral na lumayo sa kanilang mga bansa na may mga paghihina sa kanilang looban.

Paraan ng pagpunta

Subway Meiko Line,bumaba sa estasyon ng Minato Kuyakusho,mag-exit 2, 200m patungong Timog.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.