NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Gabay sa Paninirahan sa Nagoya

Aklat gabay ng pang araw araw na pamumuhay sa syudad ng Nagoya. Ang gabay ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa pang-araw-araw na pamumuhay sa mga dayuhang naninirahan sa Nagoya. Mangyari lamang na panatilihin ang gabay na ito na madaling gamitin at sumangguni sa tuwing kailangan mong malaman tungkol sa mga serbisyong munisipal, mga pamamaraan sa pagpaparehistro at iba pang impormasyon na may kaugnayan sa pamumuhay sa Lungsod ng Nagoya.

Gabay ng pamumuhay ng NAGOYA(PDF)

img_livingguide_filipino.jpg

E click ditto. Mas detalyadong mga impormasyon

Mga nilalaman ng Gabay aklat sa pamumuhay ng Nagoya.

 • Nagoya Internationol Center
 • Pabahay
 • Ospital,Insurance at pensiyon
 • Trabaho
 • Paghihiwalay at pag kolekta ng mga recyclable na basura
 • Mga pamamaraan
 • Mga bata at edukasyon
 • Mga matatanda at may kapansanan
 • Transportasyon
 • Lindol,bagyo at baha
 • Pakikipag ugnayan sa mga opisina ng ward at ibat pa.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.