NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Anunsiyo hinggil sa Nagoya City Premium Vouchers 名古屋市プレミアム付商品券に関するお知らせ

2019.10.26

Ang Aplikasyon para sa Premium Vouchers (puremiamu-tsuki shōhin-ken / プレミアム付商品券) Naipamahagi na nitong huling linggo ng Hulyo sa mga residenteng not subject to resident tax (based on income) for 2019. Para sa nagnanais bumili ng Premium Vouchers, maaaring magsumite ng aplikasyon sa post office hanggang Nobyembre 30 (ang aplikasyon na may markang Nobyembre 30 ay valid). Makakatanggap ng coupon kung naaprubahan ang inyong aplikasyon (kōnyū hikikae-ken / 購入引換券) upang makabili ng Nagoya City Premium Vouchers. Para sa nagnanais ng application form sa ibang wika (English, Chinese, Spanish, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, at Nepali),
Ang mga kupon na maipambibili ng Premium Vouchers ay naipamahagi na sa
pamamagitan ng postal service simula pa noong huling linggo ng Setyembre sa
heads of households na may anak na ipinanganak sa pagitan ng April 2, 2016 ~ September 30, 2019. Dalhin ang coupon sa Premium Voucher sales counter.
Para sa mga katanungan: Citizens Call Center - Phone: 050-3085-6824
*Ordinaryong araw: 9:00 - 17:00; Sarado ng Sabado, Linggo o piyesta opisyal.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.