NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Ang Nobyembre ay buwan ng "Alamin ang Inyong Basura at Recyclable"

2019.11.12

Pinaghihiwalay ba ninyo ng tama ang inyong mga basura at recyclable? Narito ang isang madaliang pagpapaalala ng wastong paraan ng segregasyon ng basura.

Ang mga basurang may plastic mark at paper mark ay recyclable!

Tiyakin ang mga marka at itapon ito sa wastong paraan!

NC_rubbish_1.jpg

Pagtatapon ng plastic containers at packaging

★ Kasama sa Plastic containers at packaging ang tray, bote, bag, pambalot ng pagkain, atbp.

NC_rubbish2.jpg

Pagtatapon ng paper containers at packaging

★Kasama sa Paper containers at packaging ang kahon na walang laman, paper bags, wrapping paper, atbp.

Ang mga compact rechargeable batteries ay hindi kokolektahin.

Isumite ang mga baterya ng smartphone, camera, atbp. sa mga recycling points na may gnaitong marka sa tanggapan ng Environmental Works, tindahan ng electronic, atbp. Tiyakin ang mga lugar na ito mula sa JBRC website (https://www.jbrc.com/). (Nihongo site)NC_rubbish_recycle.jpg

Hindi sigurado kung paano o kailan dapat magtapon ng basura?
Gamitin ang apps na Recyclables and Waste Separation App "3R" (ThreeR)

Paggamit:
・Paraan ng Segregasyon ・Alarm ng notipikasyon sa araw ng koleksiyon.NC_rubbish_cellphone.jpg

・Makikita ito sa wikang Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Filipino, Vietnamese
・Libre ang App na ito (may bayad ang Network charges )
Iba pang impormasyon: http://tiny.cc/nagoya3R

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.