NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Basahin ang mga Signs - Parking 看板を読もう「駐車場」

2020.01.29

Bagama`t ang parking ay madalas na nakikita sa simbolong "P", kinakailangang kabisaduhin rin ang iba pang simbolo upang maiwasang mag-parking sa lugar na hindi dapat.


月極3.jpg月極2.jpg月極1.jpg

Parking na may buwanang kontrata
Pangunahing ekspresyon :
月極 tsukigime:Buwanang renta
月極駐車場 / 駐車場(月極)tsukigime chūshajō / chūshajō (tsukigime)
Buwanang kontrata


~用3.jpg~用2.jpg~用1.jpg

~ Magpaparada lang sandali
Pangunahing ekspresyon :
~用 / ~専用 ~yō / ~sen'yō :Para lamang sa~
来客用駐車場 raikyaku-yō chūshajō :Para lamang sa mga kostumer
お客様専用(駐車場) o-kyakusama sen'yō(chūshajō)
Para lamang sa mga kostumer
契約者専用(駐車場) keiyakusha sen'yō (chūshajō)
Para lamang sa mga nakakontrata.


駐車禁止3.jpg駐車禁止2.jpg駐車禁止1.jpg

Bawal Mag-parking
Pangunahing ekspresyon :
駐車禁止 chūsha kinshi :Mahigpit na ipinagbabawal ang parking
関係者以外駐車禁止 kankeisha igai chūsha kinshi
Ipinagbabawal ang pag-parking ng mga hindi otorisadong tao
無断駐車お断わり mudan chūsha o-kotowari
Bawal ang mag-parking nang walang paalam (ang ibig pa rin sabihin nito ay bawal ang mag-parking)
無断駐車お断わり致します(大変申し訳ございません) mudan chūsha o-kotowari itashimasu (taihen mōshiwake gozaimasen)
Bawal ang mag-parking nang walang paalam (Ipagpaumanhin po ninyo) (ang ibig pa rin sabihin nito ay bawal ang mag-parking)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.