NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Maari nang i-download ang mga ipinamahaging dokumentong materyales tungkol sa [School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga Magulang]

2019.10.01

Maari nang i-download ang mga ipinamahaging dokumentong materyales tungkol sa [School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga Magulang] na ginanap sa Nagoya International Center noong Agosto 3, 2019 Sabado.

* Tulad ng nasa larawan, kung ang wikang Hapon at bawat wika ay isinahanay sa isang pahina, mas madaling makita ang sariling mong wika at wikang Hapon ng sabay.

image_guidancehandout2019-2.jpg

Ang maaaring mai-download na wika ay ang wikang Hapon (may hiragana), Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik at Pilipino, na 6 na wika.

Hapon (may hiragana)
Ingles
Portuges
Espanyol
Intsik
Pilipino

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.