NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Tulong Pinansyal o Subsidy Para sa Foreign Exchange at Multi-cultural Coexistance Promotion Projects (国際交流・多文化共生推進活動に助成)

2021.04.18

Ito ang aplikasyon para sa subsidy o tulong pinansyal ng pamahalaan sa Japanese language classes, cross-cultural exchange events, events introducing foreign culture at iba pang international exchange at multicultural community promotion projects na isasagawa sa pagitan ng Abril 2021 at Marso 2022.

Bukas ang mga Entry sa mga grupong nakikibahagi sa promosyon ng international exchange and multicultural community sa loob ng isang taon.

Maibabalik ang kalahating ginastos sa programa ang saklaw ng subsidy o tulong pinansyal ng pamahalaan (hanggang 1/3 para sa programang ginawa sa labas ng bansa), hanggang 100,000 Yen na halaga (200,000 Yen para sa programa ukol sa Nagoya City's sister, friendship and partner cities) (mangyaring magbago).

Panahon ng Aplikasyon: Abril 1 (Huwebes) - Abril 30 (Biyernes), taong 2021.
Aplikasyon / Katanungan: International Relations Division, Bureau of Tourism, Culture & Exchange, Tel: 052-972-3062; Fax: 052-972-4200

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.